Informasjon

Det har pr mandag formiddag kommet inn vel 239 millioner kroner til årets TV-aksjon. Dette utgjør ca 45 kroner per innbygger. I Aust-Agder fylke ble det samlet inn nesten 5,8 millioner kroner, noe som gir ca 49 kroner i gjennomsnitt.

Les mer om resultatene på deres egne hjemmesider. Her finner du også informasjon om bakgrunnen for aksjonen og hva pengene skal gå til: 

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. 

 

Linker / kontaktinformasjon

TV-aksjonen 2018 
TV-aksjonen 2018 - Alt om årets TV-aksjon inkl resultater

Kontaktinformasjon: