Les mer:

Det vil bli utarbeidet en veileder som er tilgjengelig på alle enheter.

En interaktiv versjon av modellen finner i neste avsnitt. Her kan du klikke på de enkelte instanser, og få nærmere beskrivelser av tilbudet. Under Familievernkontoret finnes f.eks. en rekke ressurser, filmklipp mv. som kan være nyttige for familien.

Kommunestyret behandlet 16. februar 2017 modellen og satsingen, og tok den enstemmig til orientering.

Det er enhetsleder (rektor, styrer i barnehagen, helsesøster eller lege) du skal henvende deg til hvis du er bekymret for et barn. Du kan også ta kontakt med kommunen, se kontaktinformasjon til høyre. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktinformasjon