Høy svarprosent og flotte resultat

10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS´ «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

Samtlige fast ansatte i Iveland kommune ble oppfordret til å gjennomføre undersøkelsen, og 83 % av de ansatte besvarte undersøkelsen. Svarprosenten på landsbasis er i år på 70 %.
Totalt sett scorer de ansatte litt over gjennomsnittet sammenlignet på landet under ett. 

Helse og velferd samt skolene er de som scorer nesten full pott (4,9 på en skala fra 1-5) på faktoren «prososial motivasjon»: Dette er en av de ti faktorene som måles, og beskriver motivasjonen for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre. Dette er en viktig drivkraft for mange iflg. KS og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

På bildet har vi et knippe fornøyde medarbeidere på Iveland skole og i Helse og Velferd (klikk på bildene for større versjon)
Iveland skole 10 faktor 2021

Helse og Velferd 10 faktor

 

Kontaktinformasjon