Hytter for utleie

Søknaden fra Norsk Byggservice AS omhandler to tretopphytter av enkel standard, uten vann, kloakk eller strøm. Hyttene vil være på ca 42 m2, med et åpent overbygg på i overkant av 50 m2.Toalett er tenkt som forbrenningstoalett med kun aske som avfall, vann medbringes. Hyttene er tiltenkt utleie.

Søknaden ble behandlet av tjenesteutvalget i forrige uke, og man vedtok enstemmig å innvilge dispensasjon. Hyttene vil bli oppført ved Myrbotn, ca 4 km vest for Frøyså.

Dersom alt går etter planen vil den første hytta stå klar sommeren 2021, uttaler Richard Andersen på vegne av tiltakshaver.

Etter planen vil hytte nr 2 se slik ut fra sør og øst (klikk på bildet for større versjon):

Tretopphytte-hytte2-skisse

Kontaktinformasjon

  • På vegne av tiltakshaver, Richard Andersen, 971 32 156