Avtalenes omfang

Iveland idrettslag har nå solgt omlag 125 medlemskap til det nye treningssenteret i Ivelandshallen. Dette er dobbelt så mange som stipulert, og har således gitt idrettslaget en merinntekt man ikke har budsjettert med. I avtalen mellom idrettslaget og Iveland kommune, som ble behandlet av kommunestyret i juni 2017, står det bl.a. følgende i punkt 5a:

Dersom inntektene av medlemsskap blir høyere enn forventet vil idrettslaget i samarbeid med kommunen tilbakebetale noe av dette i form av treningstjenester til brukerne. Idrettslaget tar initiativ til dette enten på egen hånd eller i samarbeid med en tredjepart. 

... etterfulgt av punkt 5b:

Aktuelle tilbud gjøres kjent 1. april hvert år. Fristen for å melde inn ønske om gratis treningsferie/ferietur settes til fem dager, med trekning påfølgende dag.

Nils Sverre IngebretsenI mars 2018 ble det inngått en avtale med det lokale reisebyrået Portal Travel.
Daglig leder, Nils Sverre Ingebretsen (bildet), mener denne avtalen er unik i landsmålestokk og ser positivt på et samarbeid med idrettslag og kommune. 

Vi har de beste tilbudene i regionen, både innen tema, fotball og treningsreiser. Vi tilbyr de beste pakkeløsningene og ønsker samtidig å utvide vår kundekrets. Som tidligere leder av Vindbjart fotball er jeg personlig veldig interessert i folkehelse, og forhandlingene med kommune og idrettslag har gått smertefritt. Avtalen som gjelder for fem år gir oss et fotfeste i Ivelandsamfunnet.

I avtalen som er inngått kommer det også frem at Portal Travel får en liten reklame på side 4 i bygdebrevet de neste fem årene.

Treningsferiene / ferieturene vil være helt gratis for brukeren inkl. fly, kost og losji. Iveland idrettslag vil dekke 30% av utgiftene ("overskudd" fra medlemsskap), Iveland kommune vil dekke 55% av utgiftene (statlige folkehelsemidler) og Portal Travel subsidierer de aktuelle turene med 15%.
Iveland kommune har gjennom mange år mottatt statlige folkehelsemidler som vi ikke har funnet noen gode prosjekt til. Det er nå omlag 400.000 kr på et fond, og folkehelse-koordinator Tonje Myrland er svært takknemlig for at vi nå endelig har fått på plass et godt prosjekt for bruk av folkehelsemidlene, foreløpig for de neste fem årene.

Hvilke tilbud gjelder?
I 2018 kan man velge mellom (se link for mer informasjon):

  • Sykkelferie i de franske alper
  • Beatleweek i Liverpool
  • Vakre Baskerland 

Den som trekkes ut vil som nevnt få to billetter som dekker alt av utgifter. Ved innmelding, husk å oppgi hvilken tur du ønsker.

Forutsetninger:
En av disse forutsetningene bør være på plass for å kunne vinne:
a) Bør være medlem i Iveland idrettslag
b) Bør ha et medlemskap i treningsenteret
c) Bør være fra Iveland
d) Bør være interessert i trening og ikke bare ligge på ei strand og bli brun og fin
e) Bør har et forsiktig forhold til alkohol slik at ferien ikke blir forringet av uheldige omstendigheter

Dersom du ikke tilfredstiller disse punktene er det likevel mulig å vinne, dersom du betaler et årlig medlemskap i treningssenteret (pris kr. 1.500,- pr år).
Det er ikke lov å videreselge turene.

Dersom dette er av interesse, meld inn dine ønsker til leder av idrettslaget innen torsdag 5. april kl. 23.59 (se kontaktinformasjon)

Linker

01.04.18-treningssenter-ny
Folkehelsekoordinator Tonje Myrland og leder av Iveland idrettslag Arnulf Bærheim foran det nye treningssenteret i Ivelandshallen
 

Kontaktinformasjon