39 smittetilfeller siste 14 dager

Smittede 24.01.22Det er registrert 39 smittetilfeller i Iveland de siste 14 dagene. Vi ber alle være ekstra forsiktige fremover. Du må være hjemme når du er syk, og huske å holde avstand der det er mulig, og ellers benytte munnbind når situasjonen tilsier det. Selvtester kan hentes på kommunehuset (dagtid) og ved omsorgssenteret (helg- og kveldstid). Selvtester deles kun ut til prioriterte grupper.  Vi har en egen artikkel om smittesituasjonen
(klikk på bildet for større versjon)

I realiteten har det vært 7 smittetilfeller i helga, og ikke 24 som statistikken viser. Grunnen til denne forskjellen er endring av føring av statistikk fra sentralt hold. Men tallet 39 er riktig.

Oversikten viser følgende:

 • 23. januar: Åtte smittede
 • 22. januar: To smittede
 • 21. januar: 15 smittede
 • 20. januar: Ingen smittede
 • 19. januar: Ingen smittede
 • 18. januar: Fem smittede
 • 17. januar: Ett tilfelle
 • 16. januar: Ingen smittede
 • 15. januar: To tilfeller
 • 14. januar: Fire smittede
 • 13. januar: Ingen smittede

 

Nasjonale smitteverntiltak - lokale forhold

Regjeringen la torsdag 13. januar frem nye, reviderte smitteverntiltak gjeldende fra samme uke.

Med bakgrunn i de nye retningslinjene gikk skolene og barnehagene fra mandag 17. januar over til grønt nivå. Dette er vurdert i samråd med kommuneoverlegen. Det er nå normal organisering og åpningstid, etter nasjonale krav om smittervernfaglig drift. Dersom smittesituasjonen endrer seg, er skolene og barnehagene forberedt på å skifte tiltaksnivå på kort varsel. 

De nasjonale stikkordene er: 

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Lokale tilpasninger i Iveland - grønt nivå i skole og barnehage

Kommunale enheter tilpasser sine tjenester til de nasjonale retningslinjene. I Iveland kommune gjelder dette:

 • Barnehagene: Barnehagene følger nasjonale retningslinjer. Med bakgrunn i de nye retningslinjene gikk barnehagene fra mandag 17. januar over til grønt nivå. Dette ble vurdert i samråd med kommuneoverlegen. Det er nå normal organisering og åpningstid, etter nasjonale krav om smittevernfaglig drift. Dersom smittesituasjonen endrer seg, er barnehagene forberedt på å skifte tiltaksnivå på kort varsel.
 • Skolene: Ivelandskolene følger nasjonale retningslinjer. Med bakgrunn i de nye retningslinjene gikk skolene fra mandag 17. januar over til grønt nivå. Dette er vurdert i samråd med kommuneoverlegen. Det er nå normal organisering og åpningstid, etter nasjonale krav om smittervernfaglig drift. Dersom smittesituasjonen endrer seg, er skolene forberedt på å skifte tiltaksnivå på kort varsel.
 • Kommunehuset: Besøkende må registrere seg
 • Pleie og omsorg: Beboere ved Iveland omsorgssenter kan ta imot besøkende, men må forholde seg til gjeldende besøksrutine som blant annet innebærer å avtale besøket i forkant, og bruk av munnbind. For avtale, ring aktuell avdeling:
  * Langtidsavdeling: 950 25 726
  * Bokollektiv demens: 477 14 014
  * Hjemmesykepleien: 909 28 426
 • Bibliotek: Biblioteket holder åpent på vanlig måte. Selvbetjent mandag - fredag 09.00-20.00 og lørdag 09.00-18.00. 
 • Moonlight: Aktiviteten på Ivelandstaua/Aktiviteten starter opp som planlagt torsdag 20. februar.  

Gratis selvtest på kommunehuset og omsorgssenteret

Det er tilgjengelige gratis selvtest på kommunehuset (dagtid) og ved Iveland omsorgssenter (kveld og helg (ring på forhånd og gjør avtale (tlf 950 25 726))), for de som tilfredsstiller kriteriene. Det er også mulig å få på teststasjonen i Vennesla. Selvtest gis ikke ut til barn under 16 år under skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Det er per 11. januar gjort en prioritering på utlevering fra nasjonalt nivå. Følgende gjelder:

 1. Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner
 2. Personer med symptomer på covid-19
 3. Ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole og ungdomsskole

Les mer om prioriteringer for utlevering av selvtester hos Helsedirektoratet 

36 vaksiner denne uka - 2576 vaksinedoser tildelt

I tråd med nasjonale prioriteringer har vi tidligere mottatt en rekke vaksiner, men mange er nå vaksinert med 3. vaksinedose, og antallet blir noe redusert fremover. Intervall mellom 2. og 3. dose er nå 4,5 måneder. Onsdag 26. januar tildeler vi 36 vaskiner. Alle blir kontaktet på sms eller telefon. 

Vi oppfordrer alle til å vaskinere seg. Kontakt vaksinetelefonen på 918 06 800 (sms) dersom du ønsker vaksine.

Ivelendingene har per torsdag 20. januar fått 2576 vaksinedoser, fordelt med 980 av første dose, 907 av andre dose og 689 av tredje dose.  
Følg statistikken på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Aktuelle linker

Positiv koronatest - hvem kontakter jeg?

Dersom du som innbygger i Iveland kommune får en positiv koronatest, må du ta kontakt med kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale (908 83 570), enten på sms eller helst per telefon. 

Kontaktinformasjon

​Dersom du får en positiv koronatest, melder du fra til kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale, 908 83 570, enten som sms eller per telefon.