6 smittede i Iveland - benytt selvtest

Vi ser dessverre en økende smitte av covid-19 i landet, og det vurderes løpende hvilke nasjonale og lokale tiltak som behøves i tiden fremover. Det har på nytt vist seg at vi får smitte til vår kommune når tallene øker i våre nabokommuner. Det har siste tiden vært en betydelig oppblussing i bl.a. Vennesla. I Iveland kommune er det i løpet av helga registert seks tilfeller av covid-19 hos våre innbyggere. 
Det er ikke aktuelt med forsterkede lokale smittevernregler i Iveland kommune pr idag, men det må understrekes at det er viktig å holde seg hjemme når man er syk og ta en test. 

Det er tilgjengelige gratis tester på kommunehuset (dagtid) og ved Iveland omsorgssenter (kveld og helg (ring på forhånd og gjør avtale)). Det er også mulig å få på teststasjonen i Vennesla. Selvtest gis ikke ut til barn under 16 år.
 
Kommunen kaller for tiden inn til oppfriskningsdose for personer over 65 år. Innkalling skjer pr telefon som tidligere. 

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen har i dag presentert sine nye nasjonale tiltak. Det er grunn til å tro at disse anbefalingene kan bli utvidet den nærmeste tiden.
Les mer på Regjeringen sine hjemmesider.

1854 vaksinedoser tildelt

Ivelendingene har per i dag tatt 1854 vaksinedoser, fordelt med 967 av første vaksine og 887 av andre vaskine. 
Følg statistikken på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon