Aktuelle planer

De tre planene som nå ligger ute til høring er:

  • Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandregionen
  • Regional plan for mobilitet for Agder
  • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder 

Samtlige planer ligger ute på deres hjemmesider, der man også kan komme med høringsinnspill. 
Høringsfristen er altså 31. mars 2023.
Reginale planer 2023 - stor

Kontaktpersoner