Listene ligger ute på våre hjemmesider under Politikk - Kommunevalg 2015.

May Britt Topland topper listen for Høyre mens Sig Tove Aasen er på topp for Arbeiderpartiet. Ordfører Gro-Anita Mykjåland innehar førsteplassen for Senterpartiet.
Siste frist for innlevering av nominasjonslister er 31. mars 2015.