Informasjon om tilbudet

På hjemmesidene til Agder fylkeskommune kan man bl.a. lese:

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.
Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

 

Vi henviser til deres hjemmesider med informasjon for de som bor i tidligere Aust-Agder.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon