Informasjon om tilbudet

På hjemmesidene Agder fylkeskommune kan man bl.a. lese:

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Vi henviser til deres hjemmesider med informasjon for de som bor i tidligere Aust-Agder.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon