Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline03. november kl. 20:30

Budsjett og økonomiplan - Innstilling

Hele budsjettprosessen er samlet i denne artikkelen. Formannskapets innstilling fra møte 22. november er nå lagt ut.

Les mer clear

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Kriterier/vilkår

Les mer på Fylkeskommunens nettsider her:

https://agderfk.no/vare-tjenester/samferdsel/tilrettelagt-transport-tt/ordning-for-tidligere-aust-agder/

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

Retningslinjer

Retningslinjer Transporttjenesten for funksjonshemmede

___

Skjema

Skjema

TT-kort; Informasjon inkl. søknadsskjema

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. mai og 15. november
 

Søknaden sendes til

Legeerklæringen skal fylles ut og underskrives av lege. Søknadsskjema og legeerklæring skal sendes til den kommunen søkeren er bosatt, ikke til fylkeskommunen.

Saksbehandling

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Merknad september 2020:
Søknaden sendes til kommunen, som behandler den.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie- og omsorg
Leder: Verdal, Monica
Telefon:95025726
Postadresse:Fosstveitlia 2 4724 IVELAND
Besøksadresse:Fosstveitlia 2 4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Monica Verdal
Tittel:Enhetsleder pleie og omsorg
Mobil:971 75 766
Epost:monica.verdal@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-03-06 10:55
Gyldig til2023-05-31