Månedens kjøretips

Klikk på bildet for større versjon:
Trafikksikker-kommune-januar2021

Ulykkesstatistikk

Visste du at:
  • På tross av at gruppen hadde den største nedgangen fra 2020 er det fortsatt menn over 45 år som er mest utsatt i trafikken
  • Av de som omkom på norske veier i 2021 var 69 menn og 18 kvinner. Det betyr at 80% av de drepte var menn og 20% kvinner
  • Fart, rus, uoppmerksomhet og manglende egensikring fortsatt er de største årsakene til ulykker
  • Alle har et ansvar for seg selv og andre i trafikken. For å oppnå nullvisjonen må alle, fotgjengere, syklister og bilførere bidra
  • Det omkom i 87 personer i trafikken i 2021, til sammenligning var det 208 i 2010 og 339 i 2000. På tross av at dette er et rekordlavt antall er det 87 personer bak statistikken og mange berørte og pårørende. 1 tapt liv er et liv for mye.
  • Tallet på hardt skadde har dessverre ikke hatt den samme nedgangen som for omkomne, dette viser at fokuset på trafikksikkerhet fortsatt bør være høyt i stat, fylkeskommune, kommune og hos den enkelte trafikant. 

 

Kontaktinformasjon