Alle enheter involvert

- Solid levert på alle nivå, kommenterte nasjonal godkjenner i Trygg Trafikk, Unni Knutli, da hun sertifiserte Iveland kommune som «Trafikksikker kommune» mandag 3. juni.

Alle enheter i kommunen har over noen måneder jobbet med å oppfylle kravene. Mange enheter hadde jo det meste av trafikksikkerhet og rutiner rundt dette allerede på plass, men som enhetsleder for barnehagene Beate Frigstad uttrykte det: - Arbeidet og prosessen fram mot godkjenningen har gjort oss enda bedre.

Kommunestyret vedtok i april den oppdaterte trafikksikkerhetsplanen for Iveland, og politikere og administrasjonen var enige om at man ønsket å gå videre og søke om godkjenning som trafikksikker kommune.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Paal Ove Sodefjed, kommenterte det riktige fokuset som den oppdaterte trafikksikkerhetsplanen nå hadde:
- Tidligere var søkelyset på kjøretøy og bedre veier. Nå er disse to feltene i stor grad på plass, nå er det holdningene som står igjen, det er holdningene vi må arbeide med.

Sertifiseringsordningen "trafikksikker kommune" administreres av Trygg Trafikk og Iveland er kommune nr. 103 som har fått denne sertifiseringen. Det er ni kriterier som må være oppfylt, i tillegg til at det er en rekke dokumentasjon som må være på plass.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland takket Trygg Trafikk under markeringen og gratulerte alle som hadde vært involvert i arbeidet:

Vi har alle et ansvar for å bedre trafikksikkerheten og vi kommer til å jobbe mye med holdningsskapende arbeid fremover for at vi alle skal kunne ferdes tryggest mulig langs veien våre, avsluttet ordføreren

Trafikksikker-kommune-ledere_2700x1800
Ordfører Gro-Anita Mykjåland og rådmann Sten Albert Reisænen - godt fornøyd med den helhetlige kommunale satsingen mot en trafikksikker kommune.
(klikk på bildet sor større versjon)

 

Kontaktinformasjon