Når tømmes mitt avfall?

I tømmekalenderen for 2019 kan du til enhver tid holde deg oppdatert når restavfall, matavfall, papir, plast samt glass/metall blir hentet ved din bolig. Åpningstidene for Skaiå gjenvinningsstasjon er også lagt inn. Ta gjerne en utskrift og heng opp på en oversiktlig plass.

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon