Informasjon om stillingene

Familiekoordinator:
Etter at den nye barnevernsreformen ble innført 01.01.2022, og ny barnevernslov 01.01.2023, har kommunene fått mer ansvar for forebyggende arbeid og tidlig innsats. Hovedmålet med reformen er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Et av målene er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd i Iveland kommune.

For å styrke dette arbeidet er det opprettet en 100 % prosjektstilling som familiekoordinator i Iveland kommune. Prosjektets varighet er inntil to år, med mulighet for overgang til fast stilling.

Les stillingsannonsen og søk gjerne innen fristen 15. februar 2023.


Miljøterapeut:
Iveland kommune ønsker å satse på gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. Kommunen ønsker av den grunn å styrke miljøarbeidet på skolen og se barn og unges tilværelse i en helhet. Kommunen har lenge samarbeidet med Moonlight i Vennesla om ungdomsklubb, men ønsker nå å satse sterkere på et helhetlig tilbud i kommunen.
Miljøterapeuten skal arbeide med å skape gode vilkår for barn og unge både på skolen og på fritiden. 

Les stillingsannonsen og søk gjerne innen fristen 15. februar 2023.

Kontaktinformajson