Høyre og Senterpartiet klare

Vi har mottatt partilistene fra Høyre og Senterpartiet. Listene er uoffisielle frem til de blir behandlet av valgstyret i april. I følge valgloven er siste frist for innlevering av partilister 31. mars kl. 12.00 i valgåret - i 2019 er fristen en dag senere.

Høyre og Senterpartiet har plassert følgende kandidater øverst på sine lister:
 

Høyre Senterpartiet
1. Jan Andre Myhren 1. Gro Anita Mykjåland
2. Alfred Øyna Fjermeros 2. Øyvind Honnemyr
3. Kristin K Myhren 3. Berit Hauan

Vi har en egen side der partlister, partiprogram og annen relevant informasjon legges ut

Kontaktinformasjon