Saksdokumenter

Avtroppende menighetsråd samles tirsdag 29. oktober kl. 19.00 og har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan høst
  • Ljosglimt
  • Økonomi
  • Eventuelt

Saksdokumenter

Nytt menighetsråd samles tirsdag 29. oktober kl. 20.00 og det legges opp til en god samtale, kaffe og kake med avtroppende råd samt valg av leder og nestleder for det kommende året.
Saksdokumenter 

Hva med Ljosglimt?

Fremtiden til kirkebladet for Evje & Hornnes og Iveland skal diskuteres i det avtroppende menighetsrådet.

I saksutredningen kan man blant annet lese følgende:
I møte 9. april 2019 ble saken rundt Ljosglimt drøftet og det ble besluttet å prøve å finne nye folk til å drive bladet videre når dagens redaktør slutter til nyttår. Det ble også drøftet om man kan ha litt enklere form, mer som en info-brosjyre / bygdebrev noen ganger i året. 
Hvilken nytte har man av å ha et menighetsblad i forhold til kostnad? Hvor mye ressurser er vi villig til å bruke på det? Man har omlag kr. 170.000 på fond. Det koster ca. 100 000,- å gi ut seks nummer i året. Ifølge vedtektene er det slik at pengene blir i bladet så lenge minst en vil drive det videre.

Evje og Hornnes sokneråd har vedtatt at de ønsker et videre samarbeid med Åseral og Iveland. Menighetsrådet sa i sist møte at det var mer realistisk med et samarbeid med Vennesla enn Åseral.

Kirkeverge Adina Skaiaa har lagt frem følgende forslag til vedtak:
Iveland menighetsråd ønsker å avslutte samarbeidet med Evje og Hornnes om menighetsbladet Ljosglimt. Vi prøver få avklart hvilke vilkår vi får hvis vi inngår et samarbeid med Vennesla om menighetsblad. 

Kontaktinformasjon