Vi har for øyeblikket store utfordringer med saksbehandlingssystemet Ephorte, og må av den grunn legge ut protokollen i pdf-format. Protokollen vil bli publisert i innsynsmodulen så snart vi får saksbehandlingssystemet til å samarbeide igjen.

Protokollen er tilgjengelig i tilknytning til denne saken.