Protokollen finner du i tilknytning til denne saken.