Informasjon om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.
Les hele artikkelen (Bufdir)

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd. Søknadsfristen er 17. desember.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon