Satser på boligbygging

Iveland kommune har til sammen innvilget seks søknader om støtte til bygging av eneboliger. Hvert prosjekt har fått innvilget kr. 300.000,-. Vi har fremdeles penger på bok, så det er bare å søke om tilskudd til enten eneboliger, tomannsboliger eller boligprosjekt med flere boenheter. 
Det er ikke tilskuddsberettiget dersom man river en bolig for så å gjennoppbygge denne.

Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner kan bygge å bo i Iveland. Vi har flere kommunale tomter og i fjor ble det gitt grønt lys for vårt nye storprosjekt på Bjørnehatten (Skaiå) der vi har 13 ledige tomter. 

Ordfører Terje Møkjåland, uttaler følgende:

Iveland kommune satt av penger til dette positive prosjektet, og det er gledelig at flere unge boligbyggere har inngått avtaler og nye boliger er oppført. Et tilskudd på kr. 300.000,- til bygging av en enebolig, kan være et godt argument for at man nettopp velger å bosette seg i vår kommune. Bjørnehatten på Skaiå fremstår som et attraktivt og flott område, og den første eneboligen blir oppført våren 2023. Vi er fornøyd med tilskuddsordningen som ble vedtatt i desember 2021; en ordning som også gir pendlere inn til kommunen et godt argument for å bosette seg nærmere arbeidsplassen.

Reglement og søknadsskjema

Reglement - vedtatt 11. juni 2020 (pdf)
Søknadsskjema 

Kontaktinformasjon