Satser på boligbygging

Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner kan bygge å bo i Iveland. Vi har topp moderne skoler og full barnehagedekning til våre innbyggere. 

Ordfører Gro-Anita Mykjåland er glad for at kommunestyret enstemmig vedtok dette reglementet:

Vi håper at denne ordningen vil gi økt boligbygging i store deler av kommunen. Et tilskudd på kr. 300.000,- til bygging av en enebolig, kan være et godt argument for at man nettopp velger å bosette seg i vår kommune. Tilskuddsordningen vil også gi pendlere inn til kommunen et godt argument for å bosette seg nærmere arbeidsplassen.

 

Reglement og søknadsskjema

Reglement - vedtatt 11. juni 2020 (pdf)
Søknadsskjema 

Kontaktinformasjon