Aktuelle saker i mai 2009

Det var Birkenes-Avisa som sto bak denne lille avis-historien i Iveland. Det ble til sammen utgitt tre aviser før man måtte gi seg.

I den siste utgaven kunne man lese mer om følgende utvalgte saker:

  • Skolestrukturen skal utredes
  • Anita Søttrup - ung allsidig gartner
  • Vinjetur - til forlystelse og forargelse
  • Loppesalg på Hokken
  • Strikkekafe med nogo attåt
  • Ny satsing i maleklubben
  • Med pensel og palett i 50 år
  • Kjempehelg for ivelandsryttere
  • Sprudlende liv på 17. mai
  • Kortvarig aviseventyr

Dersom du ønsker å lese og få tilgang til den siste utgaven, kan du kontakte kulturleder Finn Terje Uberg.
Ivelendingen-3-forside

Kontaktinformasjon