Viktig informasjon vedr utenlandsreise

Kommunene Vennesla og Iveland har opprettet en felles test-stasjon som et smitteverntiltak, og det var i utgangspunktet ikke tenkt som et servicetilbud til befolkningen. Vi kommer derfor fortsatt til å prioritere smittevern. 
Vi kan heller ikke veilede den enkelte i hvilke regler og ordninger som gjelder: Den enkelte har selv ansvar for å orientere seg om hvilke regler som gjelder ved utenlandsreise, og må selv ta ansvar fordi reglene kan bli endret fort; det har vi jo sett de siste dagene. Det hjelper heller ikke å ringe testsenteret ved sykehuset, de legger ut resultatene på www.helsenorge.no fortløpende og uten opphold.
 
Men: Vi vil likevel (inntil videre, dette kan endre seg), tilby gratis test og evt. attest for de som trenger det for egne innbyggere fra Iveland og Vennesla. Det er viktig at dere da bestiller testtime selv, at dere selv setter dere inn i reglene rundt deres reise, og at dere kommer som avtalt. Dere må evt. dokumentere at dere trenger attest, og ikke klarer dere med koronasertifikatet på Helse Norge. Altfor mange ringer smitteverntelefonen for spørsmål de kan finne ut av selv. Og for mange dropper å møte til avtalt test-tid.
 
Oppsummert:
  • Reisende må selv booke tid for test på www.c19.no. Hvis du skal ha hurtigtest, skriv dette bak navn eller nummer ved bestilling. Vi vil kun hjelpe med timebestilling for de som mangler bank-id.
  • Vi fortsetter å tilby attest til reisende som er bosatt i Vennesla og Iveland, men den reisende må først vise skriftlig dokumentasjon på at attest er nødvendig for dem. Våre ansatte kan ikke ta jobben med å finne dette ut for hver enkelt.
  • Ved et smitteutbrudd forbeholder vi oss retten til å avlyse alle testtimer bestilt for reise, fordi smittevernet går foran.
  • Vi tilbyr ikke test til grupper av turister med egen arrangør, de må kontakte private aktører for testing.
  • Vi tilbyr testing av utenlandske turister som kommer til Vennesla og Iveland så sant de har med seg relevant dokumentasjon som teststasjonen trenger for å kunne registrere dem. Alle må ha med pass. 
  • Arrangør av større arrangementer må belage seg på å kontakte privat aktør for testing dersom det blir aktuelt med testing før et arrangement (kommunen stiller med gratis hurtigtester).  
  • Kommunen kan bistå med testing til arrangementer under forutsetning av at vi har testkapasitet. Henvendelser om testing må gå via kommuneoverlegen som avgjør om arrangement er i tråd med gjeldende regler og anbefalinger.
  • Alt overstående kan endres med umiddelbar virking dersom smittesituasjonen endrer seg.

Kontaktinformasjon

Denne artikkelen er skrevet av beredskapskoordinatorene i Vennesla og Iveland kommuner.

Seniorrådgiver Lars-Ivar Gjørv kan evt. kontaktes- 900 63998.