Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig:
Dette kan få stå som en overskrift for kvelden 23. mars. Tanken var å samle Iveland til en felles kveld sammen med RVTS – regionalt senter mot vold og traumatisk stress.

Skoler, barnehager og helsestasjon har i en periode på to år hatt samarbeid med senteret. Visjonen har vært og er: I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Det har vært spennende og lærerike år. Den kunnskapen vi har fått, vil vi gjerne dele til alle.

Kvelden var også en oppfølger til fjorårets møte med Marco Elsafadi. Lag og foreninger sammen med Iveland kommune jobber for å skape årlige treffpunkt for hele bygda. Iveland har et inkluderende lokalmiljø, og vi vil sammen gjøre det enda bedre.

Arnulf Bærheim fra Iveland idrettslag åpnet kvelden, og Bente Voreland fra Iveland kommune introduserte kveldens foredragsholdere: Karen Ringereide, Martin Mølsæter og Øyvind Dåsvatn, alle fra RVTS Sør.
Med filmsnutter, fortellinger, kåseri, fakta, faglig deling, lek, og dialog ledet de oss gjennom et program som kan oppsummeres i overskriften: Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Ordtaket “It takes a village to raise a child” fikk ny mening. I Iveland er vi sammen om våre barn og unge!

Et stort pluss var det at elever fra 8. klasse hadde salg av mat og drikke i pausen, til inntekt for sin klassetur til Polen. I tillegg spanderte RVTS kransekake som ble loddet ut til inntekt for elevene. De var godt fornøyd med utbyttet. Over 4000,- kroner kunne føres på reisekontoen.

I overkant av 80 personer hadde møtt opp på Iveland bedehus. Skjemt og alvor, humor og hygge preget kvelden. Vi håper på en oppfølger i 2018!