Bakgrunn for saken

Iveland kommune har mottatt et brev fra Telenor, og vi gjengir her en del av informasjonen:

Kobbernett og fasttelefon:
Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at man ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.
Tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. 
Deres ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at man kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er man avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.

Situasjonen i Iveland

I Iveland kommune har Telenor tre telefonsentraler (Vatnestrøm, Birketveit (avkjøring Elshaugane) og Skaiå (Leeslandsveien)). I denne omgang vil det ikke skje noe med sentralene på Vatnestrøm og Birketveit.

Når det gjelder telefonsentralen på Skaiå er følgende besluttet:

  • Feilretting på sentralen stoppes 1. mai 2019
  • Telefonsentralen legges ned 31. desember 2020

Telenor sin kunder som sokner til denne sentralen vil få tilbud om en mobil hjemmetelefon / bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.

Telenor gjør oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.
Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.

Trygghetsalarm:
Moderniseringen av Telenors infrastruktur i Iveland kommune vil ikke ha noen konsekvenser for trygghetsalarm.

Kontaktinformasjon