Informasjon

Med hjemmel i veitrafikklovens § 7 meddeles følgende vedtak:

På grunn av teleløsning, er det nødvendig å innføre aksellastreduksjoner på de fleste kommunale veier med øyeblikkelig virkning. Aksellasten vil bli nedsatt til 4 tonn. Aktuelle veier vil bli skiltet. Restriksjonene gjelder inntil skiltene fjernes. For buss i rute, renovasjonsbil, melke- og kraftfortransport samt utrykningskjøretøyer gis en generell dispensasjon med inntil 8 tonn aksellast.

Nærmere informasjon eller forespørsel om midlertidig opphevelse for utnyttelse av frossen vei, kan rettes til avdeling for drift og utvikling.

Kontaktinformasjon