Informasjon

Med hjemmel i veitrafikklovens § 7 meddeles følgende vedtak:

På grunn av teleløsning, er det nødvendig å innføre aksellastreduksjoner på de fleste kommunale veier med øyeblikkelig virkning. Aksellasten vil bli nedsatt til 4 tonn. Aktuelle veier vil bli skiltet. Restriksjonene gjelder inntil skiltene fjernes. For utrykningskjøretøyer, buss i rute, renovasjonsbil, melke- og kraftfortransport, gis en generell dispensasjon med inntil 8 tonn aksellast.

Nærmere informasjon eller forespørsel om midlertidig opphevelse for utnyttelse av frossen veg, kan rettes til vegansvarlig ved Drift og utviklingsavdelingen.

Kontaktinformasjon