Saksliste og saksdokumenter

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan vår
  • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
  • Årsmelding 2018
  • Senkingsrutiner
  • Samarbeidsformer i framtiden
  • Valg 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)
Menighetsrådet (fellesside) 

Kontaktinformasjon