Hvem passer kurset for?

Ønsker du å delta på et nyttig og artig mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

Tankevirus er et helt nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. 
Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra ”normale folk”, men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.
Dette kurset er for alle – for deg som sliter med angst og/eller depresjon og for deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Kurs deltakerne må være minst 18 år.

Målet med kurset

Kurset har fire målsettinger:

  1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
  2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
  3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
  4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Gjennomføring - kontaktinformasjon

Noen stikkord:

  • Kurssted: Iveland kommunehus, møterom 1. etasje
  • Kursledere: Anne Marie Mykland og Gunn Åsland. Begge to arbeider ved helseavdelingen i kommunen.
  • Kurset er gratis
  • Det er plass til 6-8 personer per kurs. 
  • Kurset går over tre ganger a 1,5 timer - torsdager kl. 14.00-15.30
  • Kontaktinformasjon / spørsmål: Psykisk helsetjeneste ved Anne Marie Mykland, 907 27 540
Kurstilbud Første samling Andre samling Tredje samling Klokkeslett
Kurs  7. oktober 14. oktober 21. oktober 14.00-15.30