Dyktig, omsorgsfull og tilstedeværende

Randi Øyna avslutter nå en lang karriere som barnehagelærer i Iveland kommune. Hun har vært en trygg og varm voksen for utallige barn siden hun ble ansatt i 1979/1980. 
Hun har jobbet i alle barnehagebygg kommunen har hatt - fra Vatnestrøm barnehage i gamle skolebygget, Møllebakken, «onnebarnehage» på Frigstad i slåttonna, og senere Skaiå oppvekstsenter/barnehage. Randi har arbeidet mest med de minste barna (1-3 åringene).

Randi Øyna er en pedagog som er på gulvet og i «barnehøyde» med alt hun planlegger og foretar seg i forhold til barn og pedagogisk arbeid. Hun er kjent for sitt smilende og positive vesen og har bidratt til trivsel hos både barn og kollegaer gjennom alle år. Det er en utrolig dyktig, omsorgsfull og tilstedeværende pedagog som nå blir pensjonist.

I fritiden har hun vært sentral med barnearbeid gjennom søndagsskole og barnekor i alle år, og de eldre på omsorgssenteret har fått sett og hørt henne som leder av andakten hver tirsdag i mange år. Hun liker å kunne bidra godt både for de i starten av livet og de i slutten av livet. 

Utdelingen av Norges vel-medaljen ble markert med lasagne, kyllinggryte og kake i Skaiå barnhage i går ettermiddag. Kommunens øverste ledelse ved ordfører Gro-Anita Mykjåland og rådmann Sten Albert Reisænen deltok under markeringen, sammen med alle ansatte. Tidligere enhetsleder, Anne Mari Haukom (Maia), var også tilstede. Det var ordfører som fikk det ærefulle oppdraget å feste nåla og dele ut diplomet til Randi Øyna.

Vi gratulerer og takker for din innsats gjennom 41 år.
 
Randi Øyna sammen med ordfører Gro-Anita Mykjåland
GroA-Randi

Aktuell link - kontaktperson