Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline17. juni kl. 13:57

Mange gratis sommeraktiviteter

Vi har gleden av å tilby barn og ungdom i Iveland seks ulike aktiviteter de neste ukene. I tillegg har Moonlight et eget program. Midt-Agder Friluftsråd har gratis aktivitetssenter i tidsrommet 5. juli - 6. august.

Les mer clear
Planlegging

Planlegging er viktig for et godt resultat. Foto: vfk.no

Sentrale planer for Iveland kommune

Budsjett og andre styringsdokument

På denne siden finnr du budsjettdokument, planer og andre styringsdokument for Iveland kommune.
Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret sitt vedtak fra desember 2016 IKKE er innarbeidet i budsjettdokumentet 2017-2020. Det vil av den grunn være nødvendig å lese både rådmannens budsjettforslag OG kommunestyret sitt vedtak (til slutt i dokumentet) for å få full oversikt.
 

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020 Dato:
Budsjettdokument med vedtak (ikke innarbeidet)
Budsjettdokumentet (rådmannens forslag)
Avgifter og betalingssatser 2017
Investeringer 2017-2020

Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 
Budsjettvedtak fra kommunestyret 
15.12.16
10.11.16
10.11.16
10.11.16

29.11.16
15.12.16

 

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 Dato:
Budsjettdokument (rådmannens forslag)
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 
Hele budsjettbehandlingen inkl. innstilling
Budsjettvedtak i kommunestyret
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (endelig versjon)
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (endelig versjon,
bokversjon (kun Internett Explorer))
11.11.15
26.11.15
26.11.15
10.12.15
13.01.16

 
Navn: Vedtatt: Merknader:


Andre planer og styringsverktøy:

Planstrategi for Iveland kommune 10.12.2013 Revideres
hvert 4. år
Kommunal boligplan 2014-2020   
Vedtekter for kommunal bolig
11.12.2014
07.05.2015
 
Tiltaksplan mot krenkende adferd i skoler og barnehager   Oppdatert 2015
Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid  februar 2017
(styringsgruppa)
Oppdatert 2017
Handlingsplan mot radikalisering   Utarbeidet 2015
Strategiplan for idrett og friluftsliv 15.12.2016 Revideres
hvert 4. år
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 11.04.2012  
Handlingsplan for folkehelse 04.02.2016  Rev. 07.09.17
Nøkkerosen - fremtidens kulturtilbud 15.12.2010  
Plan for barn og unge 09.06.2010  

 

Interkommunalt samarbeid:

Setesdal Brannvesen IKS Årsmelding 2016
Virksomhetsplan 2017
   
   

 

Kontaktinformasjon

Rådmann Sten A Reisænen
918 59511

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 11. september 2017