Staten bidrar med penger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Ordningen Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter gjelder fra april 2022 til juni 2023. 

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Lotteri- og Stiftelsestyret har en egen artikkel som tar for seg alt av relevante spørsmål, støtteordningen, hvem kan søke etc etc.
Les hele artikkelen her.

Hvem har mottatt penger i Iveland?

I de to første rundene ble det betalt ut ca 56.000 kroner i strømstøtte til foreninger i Iveland. I tredje runde (juli - september 2022) har følgende foreninger fått utbetalt støtte:

  • Norkirken Iveland bedehus kr. 13.317,-
  • Fredheim leirsted kr. 38.960,-
  • Unge Eldre kr. 4.725,-
  • Stiftelsen Ellel Ministies Norge kr. 14.707,-
  • Broken Chains kr. 1.957,-
  • Vatnestrøm grendelag kr. 2.811,-

Det kan i tiden frem til 15. februar kl. 13.00 søkes om strømstøtte for perioden oktober - desember 2022.

Kontaktinformasjon