Staten bidrar med penger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Lotteri- og Stiftelsestyret har en egen artikkel som tar for seg alt av relevante spørsmål, støtteordningen, hvem kan søke etc etc.
Les hele artikkelen her.

Hvem har mottatt penger i Iveland?

I første runde ble det utbetalt ca kr. 32.000,- i strømstøtte til fem foreninger i Iveland. I andre runde (februar - mars 2022) blir det i disse dager utbetalt omlag kr. 24.000,- til aktuelle søkere.
I april - juni 2022 har følgende foreninger fått utbetalt støtte:

  • Iveland skytterlag kr. 790,-
  • Fredheim leirsted kr. 7.904,-
  • Unge Eldre kr. 3.297,-
  • Stiftelsen Ellel Ministies Norge kr. 9.320,-
  • Broken Chains kr. 2.128,-

Det kan i tiden frem til 16. november kl. 13.00 søkes om strømstøtte for perioden juli - september 2022.

Kontaktinformasjon