Lytt til debatten

Du kan lytte til debatten i kommunestyre via egen lydfil som vi legger ut i samme artikkel som sakslista / saksdokumentene. Sendingen vil normalt starte 2-15 minutter før møtet tar til.

Lydfiler fra kommunestyre

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret. 

Kommunestyre 23. mars 2020:

 

Kontaktinformasjon