Vedtaket fra tjenesteutvalget lyder som følger:
Utkast til «Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2029, med handlingsprogram 2017- 2020» legges ut til offentlig ettersyn frem til 23. november. Organisasjoner og enkeltpersoner blir bedt om å vurdere:

  1. Forslag til nye tiltak
  2. Forslag til endrede prioriteringer j.fr kap 7.1
  3. Behov for oppretting av faktagrunnlag


Planen er tilgjengelig i servicetorget på kommunehuset, i tilknytning til denne artikkelen samt på siden "Planer til høring".

Skisser til uteområde ved Skaiå barnehage og mellom Iveland skole og Ivelandshallen er også lagt ut.