Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget. Manntallet legges ut mandag 19. juli på følgende steder:
  • Vatnestrøm krets: Joker Vatnestrøm
  • Skaiå krets: Joker Skaiå
  • Birketveit krets: Iveland kommunehus
Hovedmanntallet for hele kommunen er lagt ut ved servicetorget på kommunehuset, og ligger fremme fram til valgdagen. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den må begrunnes.
Valgstyrets adresse er: Frikstadveien 20, 4724 Iveland
 
Forhåndsstemmeperioden starter tirsdag 10. august. Du kan stemme i servicetorget på kommunehuset. Åpningstiden er kl. 10.00-14.00 til og med fredag 13. august, og mellom 09.00-14.00 fra mandag 16. august. 
Det vil bli et utvidet tilbud med kveldsåpent til kl. 18.00 torsdag 2. september og torsdag 9. september. 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon