Stort engasjement i alle avdelingene

Barnehagedagen markeres 9. mars. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagene åpner dørene for å vise fram barnehagens aktiviteter og mangfold. Tema for barnehagedagen 2021 er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Alle barnehagebarn har i dag vært "miljø detektiver" og det har vært et stort fokus i alle avdelingene. 
Klikk på bildene for større versjon

Barnehagedagen-Vigdis_1200x750 Avdeling kommunehus (de yngste):
Avdelingen markerer dagen med å ha fokus på plast og gjenvinning. De har laget panteautomater og i samlingsstunden fikk barna høre om flasken sitt liv; fra vi kjøper flasken i butikken til vi panter flasker og videre til gjenvinning. Barna fikk også se en film om gjenvinning. Avdelingen har samlet på yoghurt-beger som de har tredd på snor, som henger utenfor kommunehuset. Resten av uken vil avdelingen blant annet plukke søppel.

 
Barnehagedagen-avd.hallen Avdeling Ivelandshallen (de eldste):
I dag har de eldste vært søppelrekrutter og plukket masse søppel. En fantastisk flink, imponerende og miljøbevist gjeng som gjorde en kjempejobb. De pantet mange flasker, og pengene investerte de i kjeks & juice. Hva er mer naturlig enn en velfortjent premie til så flinke rekrutter?


 
Vatnestrøm-store-søppel_1500x800 Vatnestrøm (de eldste):
Barna har hatt fokus på naturopplevelse og at vi må ta vare på jordkloden, under årets motto: "Små steg for kloden". De eldste avdelingene (Glimmer og Kvarts) har gått en tur og plukket søppel langs Stasjonsveien, og de kom tilbake med store mengder søppel. Full jobb med å kildesortere resten av dagen.

 
Vatnestrøm-småavd_750x860 Vatnestrøm (de yngste):
Avdeling Beryllen har hatt fokus på søppel i havet. "Rammeplanen for barnehagen sier at barna ved hjelp av å gis erfaringer skal lære å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen". Beryllen har de to siste ukene hatt fokus på miljø og bærekraftig utvikling, og med spesielt fokus på søppel i havet. Beryllen har vært på tur og plukket søppel ved stranda på Vatnestrøm. I dag på barnehagedagen har de laget en liten utstilling som viser hva de har jobbet med. De har laget et akvarium. I den ene delen av akvariet er det friske, glade fisker som bor. I den andre delen er det masse søppel, og fiskene der er triste og syke. 

 

Rammeplanen sier dette om natur og miljø:

Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag:
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi:
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

Barnehagedagen 2021

 

Kontaktinformasjon