Felles faglig plattform

De neste tre årene skal de to kommunene satse stort på kompetanseprosjekt «handlekraftige voksne – trygge barn», også kalt MenneskeMøteAkademiet. Det skjer i tett samarbeid med RVTS Sør (Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Målet med programmet er å sikre felles verdier, holdninger, kunnskap og handlekraft, og at alle ansatte har en felles faglig plattform i møte med barn og unge.

Når et ungt menneske sliter med vold eller overgrep eller andre utfordringer, hjelper det ikke å møte voksne som velger å se en annen vei. De må treffe voksne som tør å reagere og som kan hjelpe. Å møte trygge og gode fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger. I skoler, barnehager og ungdomsmiljøer er det mange individer som strever med ting de helst ikke vil fortelle om. Da trengs det en felles faglig plattform der voksne med handlekraft og kunnskap og de riktige holdninger og verdier, gjør det som skal gjøres.

Vi som voksne må være trygge nok til å skape trygge barn uansett om vi jobber i skolene, barnehagene, i flyktningetjenesten eller på helsestasjonen. Iveland er en liten kommune, og vi må sammen se alle barn og alle familier slik at vi kan hjelpe dem på en best mulig måte. Kommunedelplanen «Kvalifisert for framtida» legger grunnlaget for det tverrfaglige arbeidet vårt i kommunen, og nå starter vi opp denne satsingen sammen for å øke kompetansen og handlekraften til alle ansatte enda mer, uttaler rådgiver for oppvekst i Iveland kommune Lisa Eiken

Det handler om å bygge kultur – en kultur der den voksne vet hva han eller hun skal se etter, vet hvordan ting skal gripes ann og vet hvordan man går videre. Det enkleste er å tenke at «noen andre gjør sikkert noe», eller å vegre seg. Men som voksne har vi alle et ansvar for å reagere når barn og unge er utsatt for vold og overgrep, eller har det tøft i livet.

MenneskeMøteAkademiet begynte med kick-off samlingen for nesten 800 ansatte på Hunsøya fredag. Videre blir det gruppesamlinger, fellesamlinger og ledersamlinger i tiden frem til 2024 når prosjektet avsluttes. Det er laget gode hjemmesider for prosjektet som vi anbefaler å se nærmere på. 

På samlingen på Hunsøya fredag kom også Espen Hilton på besøk. Den kjente forfatteren og influenceren fra Vennesla snakket om sin oppvekst og sine runder, og hvor viktig det er at barn og ungdom får lov å være den de er.

Kontaktinformasjon