Gode innspill i stedsutviklingsdebatten

Kommunestyret med ordfører i spissen møttes med administrasjonen i kommunen, oppvekstsektoren, drift og utvikling, representanter fra Rådet for eldre og funksjonshemmede og andre sentrale aktører torsdag 7. februar. Tematikken var nok en gang stedsutvikling i Iveland, og denne gangen var dagen satt av til å lytte og lære av eksterne foredragsholdere. Kommunen ble av flere utfordret på at man kanskje har tenkt for snevert.

Kanskje er det ikke flere tradisjonelle eneboliger kommunen trenger, men boliger og løsninger som er mer tilpasset endret familiestruktur? Byplanlegger i Arendal, arkitekten Michael J. Fuller-Gee, mente at en av de største utfordringene er «ensformighet»: - Vi trenger riktige boliger på riktige tomter til riktig pris, uttalte Fuller-Gee.
Han spissformulerte seg ved å vise til at yngre mennesker ønsker å bruke mindre tid og penger på vedlikehold, strømutgifter, trappevask og bil, og mer tid og penger på ferie og fritid sammen med venner.

Gunnar O. Lindaas fra Fylkesmannen refererte til framskrevet statistikk fra Statistisk Sentralbyrå som viser at det blir dramatisk færre barn under 12 år i Iveland i 2030 og 2040. Det er derfor viktig at det tilstrebes et bosettingsmønster og lokalsamfunn som tar vare på og er attraktivt for de som er unge i dag. Kommunen må sørge for riktige boliger på riktige tomter til riktig pris. Og det kan altså bety noe annet enn eneboliger i tradisjonelle boligfelt.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland er opptatt av at kommunen fortsatt arbeider aktivt for at det legges til rette for nærhet, trygghet og gode møteplasser for innbyggere i alle aldre:

Vi har investert mye i god og moderne infrastruktur de siste årene. Vi har derfor et godt utgangspunkt når vi nå skal arbeide videre med møteplassene: Ved sammen å bygge kultur og fellesskap får man eierskap og identitet, som vil sørge for at Iveland fortsatt blir et godt sted å bo - og leve, avsluttet ordføreren.

Program for dagen (pdf) 


Stedsutvikling_07.02.2019-Mike_ord_råd_950x650
Gunnar O. Lindaas fra fylkesmannen Stedsutvikling_07.02.2019-alle_2700x2600

Klikk på bildene for større versjon

Kontaktinformasjon