I forbindelse med dette besøket har NAV Aust-Agder utarbeidet en pressemelding som vi gjengir deler av i denne saken.

Tar med statsråden til «NAV-kontor» hos Voss Production:
 
Når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommer til Aust-Agder neste uke, får hun se «NAV-kontoret» hos vannprodusenten Voss production. 
Daglig leder i Voss production, John Helge Austgulen, har gitt NAV Iveland egen kontorplass i bedriftens lokaler på Vatnestrøm. Det var kommunens NAV-leder Gyro Heia, som tok initiativet.

Markedskontakten vår følger opp mange bedrifter i det samme området. Da Voss production bygget nye lokaler, tenkte jeg at de kanskje hadde en liten kontorplass markedskontakten vår kan benytte. Han svarte ja med én gang, forteller Heia. 

Nå ser hun frem til å fortelle statsråd Anniken Hauglie om både «kontorplassen» og resten av samarbeidet med den lokale vannprodusenten.

Når Voss production ønsker å finne ansatte gjennom våre systemer, må vi møte arbeidsgivers behov på en best mulig måte. Skal vi gjøre en god jobb må vi være tett på og bli godt kjent med bedriften, sier Heia. 

Hun viser også til at NAV i større grad skal være ute hos arbeidsgivere, og mener dette er et godt eksempel på hvordan det skal gjøres. Heia legger til at Voss Production er lokalisert i et næringsområde med flere av kommunens viktige industribedrifter. Arbeidsstasjonen hos Voss production gir mer fleksibilitet og tilstedeværelse for alle. 
Hun presiserer at arbeidsplassen er en uforpliktende ordning mellom bedriften og NAV.

Innspillsmøte:
Næringslivet er en viktig deltager når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøker Iveland kommune førstkommende mandag. Bakgrunnen for turen til Aust-Agder er den nylig publiserte statistikken over mottakere av trygdeytelser fordelt på fylker og kommuner. Hauglie vil gjennomføre et innspillsmøte for å diskutere hvordan samarbeid mellom ulike aktører kan få flere over fra trygd til arbeid. Hun har gjennomført et tilsvarende møte i Nordland, som også er et fylke med høy andel trygdemottakere. 
I tillegg til ledelsen i vertskommunen, kommer også rådmenn og ordførere fra Arendal og Gjerstad, i tillegg til representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen, NHO, KS og legeforeningen. NAV Aust-Agders direktør Hilde Høynes, vil gi deltagerne en oversikt over situasjonen i fylket. Deretter skal de inviterte beskrive hvilke utfordringer de mener man står man overfor. Målet med møtet er å synliggjøre hvordan samarbeid på tvers av sektorer kan bidra til å motvirke overgang til statlige trygdeordninger. 
Etter besøket i Iveland reiser Hauglie videre til Grimstad, der hun avslutter dagen hos McDonalds. Der vil hun møte innvandrere som kommer raskt i arbeid gjennom introduksjonsprogrammet. 

Ungdom:
Hauglie fortsetter programmet i Grimstad også tirsdag 27. juni. Da besøker hun NAV Grimstad, hvor får hun høre om hvordan kontoret jobber med ungdom. 
Direktør Hilde Høynes vil redegjøre for arbeidsledighet blant ungdom i fylket, og om ungdomsinnsatsen i NAV Aust-Agder generelt. Dagen avsluttes hos Jobbsentralen, der statsråden møter ungdom som er i aktivitetsplikt.