Iveland kommune har mulighet til gi startlån til personer som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg inn på boligmarkedet. Startlån gis da som toppfinansiering i tillegg til annen finansiering i ordinær bank.

Søknad om startlån leveres til Iveland Kommune v/NAV med den nødvendige dokumetasjonen. Søknadene blir behandlet ut i fra forskrift fra Husbanken og gjeldene retningslinjer.

Syns du dette virker interessant eller du har noen flere spørsmål så ta kontakt med NAV Iveland så skal vi hjelpe deg.