Statistikken for 2. kvartal 2017 viser følgende:

  • Fødsler: 3
  • Døde: 2
  • Innflytting: 9
  • Utflytting: 12 

Dette gir en tilbakegang på to personer.

Innbyggertallet øke med hele 1,9% fra 1. januar 2016 (1317) til 1. januar 2017 (1342). Antall innbyggere har gått noe tilbake i 2017, men foreløpig stabilisert seg et sted midt imellom de to tallene vi her viser til.