Befolkningsutviklingen i 2018 / linker

De første ni månedene ble det født 12 barn i Iveland mens 7 personer døde. Til sammen 61 personer har flyttet inn til kommunen, mens 67 personer har meldt utflytting. Dette gir en netto befolkningsvekst på minus en person de første ni månedene. Innbyggertallet i Iveland er blitt redusert fra 1330 pr. 1 januar 2018 til 1329 pr 1. oktober 2018. 1. januar 2017 bodde det 1342 innbyggere i kommunen.

 Les mer om saken på SSB sine nettsider.

Kontaktinformasjon

  • SSB, tlf. 62 88 50 00