Dette er identiske tall med måneden før, men en økning på en person fra samme tid i fjor.
Ledigheten tilsvarer 2,6% av arbeidsstyrken.

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.