Dette er en økning på to personer fra forrige måned, men en nedgang på en person fra samme tid i fjor.
En ledighet på 18 personer tilsier 3,0% av arbeidsstyrken. 

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder, som du finner i tilknytning til denne saken.