De 16 personene er fordelt på sju menn og ni kvinner. Ledigheten har gått ned med tre personer siste måned, men har økt med seks personer sett i forhold til tallene fra juli 2015.

Arbeidsledigheten ved utgangen av juli 2016 er som følger:

  • Iveland: 2,7% av arbeidsstyrken
  • Aust-Agder fylke: 4,2% av arbeidsstyrken
  • Norge: 3,2% av arbeidsstyrken 

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder i tilknytning til denne saken.