Dette er samme tall som måneden før men en økning på to personer i forhold til året før.
13 personer uten fast arbeid utgjør 1,9% av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten i fylket er på 3,9%, mens tallet for hele landet er på 2,7%.

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.