Dette er en nedgang på en person fra måneden før, men en økning på fire personer i forhold til tallene fra november 2013.
12 personer uten fast arbeid tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Tallene for Aust-Agder fylke er 3,2%.